Ceramic underglaze painting เพ้นท์สีใต้เคลือบกระถางเซรามิก

ขั้นตอนการเพ้นท์สีใต้เคลือบ จะเริ่มเพ้นท์หลังจากที่นำกระถางไปเผาบิสกิตแล้ว ที่ไฟอุณหภูมิ 800 องศา โดยการทำงานเพ้นสีใต้เคลือบ Under Glaze ของผมนั้น จะมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน ซึ่ง ช่างศิลปินแต่ละท่านนั้นอาจจะมีเทคนิคการเพ้นท์และมีขั้นตอนที่ง่าย หรือน้อยกว่าผมก็เป็นได้ครับ แต่ในที่นี้ผมจะขอกล่าวถึงขั้นตอนที่ผมทำดังนี้ครับ

ขั้นตอนแรก ก่อนเพ้นท์กระถางเซรามิก ควรนำผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดฝุ่นกระถางออกให้เรียบร้อย หรือหากกระถางไม่เรียบ ก็นำมาขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด แล้วจึงค่อยเช็ดฝุ่นกระถางออกขั้นตอนที่ 2 ใช้ดินสอร่างแบบบนกระถาง วาดพอไกด์ไลน์เป็นโครงร่างลายเส้น หากเราวาดแล้วไม่พอใจก็สามารถใช้ยางลบ หรือใช้ผ้าขาวชุบน้ำเช็ดลายดินสอออกได้

ขั้นตอนที่ 3 นำสีใต้เคลือบที่เราจะเพ้นท์ มาผสมกับน้ำปริมาณมากขนให้สีเจือจาง แล้วเพ้นท์โครงร่างในพื้นที่ขอบเขตที่ต้องการจะเพ้นท์ ลักษณะสีที่ลงบนกระถางจะใสจางๆ


ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเพ้นท์สีแบบจางๆ เสร็จแล้วจึงใช้ภู่กันเบอร์เล็กสุด จุ่มสี่ที่เข้มข้นผสมน้ำเล็กน้อย ตัดเส้นตามรอยดินสอ วาดทับสีที่เราเพ้นท์ไปตามขั้นตอนที่ 3

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,